Är det dyrt att äga en elbil?

Allt fler ser fördelarna med att byta ut bensin- eller dieselbilen mot en elbil. Framför allt är det miljöaspekten som tilltalar. Förutsatt att elbilen drivs av förnybar el, bidrar elbilar till långt mindre koldioxidutsläpp än fossildrivna bilar. Detta är en av orsakerna till att folk låter sig övertygas av alternativet. Men hur mycket kostar det? Ja, olika källor ger olika uppgifter, och det beror på hur du räknar. Det vanligaste svaret är att det i längden blir billigare eller lika dyrt som att äga en vanlig, fossildriven bil.

Är det dyrt att äga en elbil?

Prisutveckling

Utvecklingen går åt rätt håll. Ägandet av elbilar ser ut att vara lika billigt eller billigare som ägandet av ett fossildrivet fordon inom några år. Inköpspriset på en elbil är idag relativt högt, men efterfrågan ökar, och detta betyder att priserna med hög sannolikhet kommer att gå ned. Det finns också flera politiska initiativ som syftar till att göra det billigare. Skattelättnader och subventioner är exempel på sådana åtgärder från politiskt håll, som tenderar att göra det billigare att äga en elbil. Detta är tilltag som krävs för att fasa ut det fossila.

Anledningar till prisfördelen

Är det dyrt att äga en elbil?Även de beräkningar som hävdar att det är dyrare att äga en elbil kommer fram till att denna prisskillnad är mycket liten. Om du kör över 1500 mil per år kommer du att tjäna på det i längden. Även om du jämför med att köpa en begagnad bil, är det stor sannolikhet att du kommer att spara in på att ha elbil istället för bil som kör på bensin eller diesel. Detta även om inköpspriset många gånger är dyrare. Subventioner, energikostnader och annat gör att det lönar sig i längden.

Det finns också anledning att tro att mer underlättnad från politiskt håll är att vänta. Fler och fler människor blir medvetna om vikten av att göra något åt klimathotet. För att fortsätta framstå som seriösa ledare, kommer politiker troligen att tävla om att erbjuda förmåner för människor som väljer de klimatvänliga alternativen. Du som köper en elbil idag kan alltså med stor sannolikhet vänta ännu fler förmåner i framtiden. Du kan också vara säker på att du har valt ett alternativ som är bättre för miljön, och det är ju en vinst i sig!