Om miljöaspekter

Det har ofta hävdats att elbilar är överlägsna när det kommer till miljöaspekten. Men hur ligger det egentligen till på den biten? vi ger dig svaren! Den första fördelen är förstås när det kommer till utsläppen av växthusgaser. Elbilar släpper inte ut koldioxid, så som bilar drivna av bensin och diesel gör, och detta är en viktig anledning till att överväga elbilen som alternativ. Utsläpp av växthusgaser är nämligen en av huvudorsakerna till de livsfarliga klimatförändringar som vi står inför. Men det finns andra saker att ta med i beräkningarna.

Förnybar el

Det finns uppgifter på att elbilar bidrar till 60-70 procent mindre koldioxidutsläpp än konventionella bilar med förbränningsmotorer. Är det klimatet som är huvudfrågan, så är det dock viktigt att se till att elen som används produceras av förnybara källor. Det är nämligen inte säkert att elen är klimatneutral. Produceras den av kol, så är det inte bra. I Sverige har vi relativt stor andel el som kommer från förnybara källor. Det är därför lätt att få både billig och effektiv energi på detta vis för din elbil.

Om miljöaspekter

Tillverkningen av elbilar

Men klimatfrågan är inte löst på elbilsfronten ännu. Det finns de som menar att de alls inte är så klimatsmarta som de påstås vara, på grund av utsläppen som sker vid tillverkningen. Att producera litiumbatterier släpper nämligen ut stora mängder koldioxid, och bidrar på så vis till den globala uppvärmningen. Enligt forskning kan en sådan tillverkning motsvara flera tusentals mils körning med en bil med förbränningsmotor. Problemet med detta argument är att även tillverkningen av konventionella bilar släpper ut stora mängder koldioxid. Den negativa effekten av tillverkningen av elbilar skulle därför jämnas ut.

Dessutom finns det en stor negativ miljöpåverkan vid tillverkningen av fossila bränslen. Detta gör att idén om att tillverkningen av elbilar skulle vara särskilt miljöfarlig ter sig ännu svagare. Tillverkningen av fossildrivna bilar är kort sagt minst lika skadlig för miljön som tillverkningen av elbilar. Dessutom sker det en snabb utveckling på elbilsfronten när det gäller effektivisering av produktionen. Det kan vara en av de viktigare lösningarna på transportproblemet i framtiden. Klimatneutrala transporter av människor och gods är något som kommer att bli helt nödvändigt, och elbilen kanske kan bli en del av den lösningen.